Visning av olika typer av korgar på en hembygdsdag i Mellösa, Flen.