Knirk som används vid repslagning, gjord efter gammal modell.