Här är vi nästan klar med skörden i den ena odlingen.